Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

aletodelio
1032 ef6c 500
Ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie

July 25 2017

aletodelio
Kochaj się ze mną, ale duszą. Ciałem każdy potrafi.
— Znalezione
Reposted byseleneskin seleneskin

July 21 2017

aletodelio
2531 43c1 500
Reposted fromVictorialies Victorialies via100suns 100suns

July 17 2017

Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur viapozakontrola pozakontrola

July 16 2017

aletodelio
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C "Brud"
Reposted byann16 ann16
aletodelio
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C "Brud"
aletodelio
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted bysomebodytoloveyourhabit
aletodelio
2668 8932 500

July 13 2017

aletodelio
3396 93f7
Reposted bysomebodytolove somebodytolove
aletodelio
3367 cf83
Reposted bysanitassomebodytolovemonam

July 07 2017

I hope you find someone who knows how to love you when you are sad.
Midnight Thoughts #1 | Nikita Gill (via untamedunwanted)
Reposted fromtwice twice viayoursway yoursway
aletodelio
8768 0ecf
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate viapozakontrola pozakontrola
aletodelio
5717 4f21 500
Reposted byszmayyokotoperz
aletodelio
5713 e86a 500
Reposted byszmaysomebodytolovelojournaljethrazdzirbrzaskczekoladowysenlottibluebelljasminniegdziejestolasoulwaxwalkthemoonlaparisiennekhalRuda-ShutyOkruszeklexxieno-longer-korefirewalkwithmedziwnerzeczyemtezmazupeelusivejasminniestarryeyedcleriizamknioczystan-wyjatkowyrhubarbrrchudazupawikszthauturienparamourromantycznoscMaryiczarybadalenacavebearpatuspatus

July 06 2017

aletodelio
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viasomebodytolove somebodytolove

July 05 2017

aletodelio
6283 dd74 500
Reposted bymonamdarshan
aletodelio
Ludzie mówią "kocham Cię", a tak naprawdę kochają to, jak sami się czują dzięki "kochaniu" kogoś.
— Aż do kości
Reposted bymonam monam

July 04 2017

aletodelio
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
aletodelio
Więc jak wszystko może iść na przód
Jak samochody mają nie zwalniać
Kiedy czuję jakby to był koniec mojego świata?
Kiedy powinienem dać Ci odejść, ale nie potrafię...
— Coldplay "Everglow"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl